Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn tillgång till kulturens alla uttrycksformer och eget skapande genom möten med kvalitativ och professionell kultur. Detta för att vidga vyer, inspirera, ge perspektiv, förståelse och nya uttrycksmedel. Kulturrådet fördelar årligen bidraget på cirka 170 miljoner kronor till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari. (www.kulturradet.se/Skapande-skola/)

FolkUngar passar ypperligt för ett Skapande Skola-projekt och många av skolorna vi besökt har blivit beviljade stöd för detta. Vi hjälper gärna till med att utforma er ansökan!

Sedan våren 2017 har vi arbetat med ett mer fördjupat arbetssätt anpassat för just skapande skola och elevernas eget skapande – FolkUngar på Scen.

FolkUngar på scen Edward /Vallhovskolan Sandviken VT 2017

 

Magiska lögner & fantastisk musik

FolkUngar senaste spännande samarbete tillsammans med de två berättarkonstnärerna Viktor Hansson, radiojournalist, och Robert Fors, historiker och projektansvarig på Loos Koboltgruva.

I en workshops får eleverna lära sig om berättelser, hur man utvecklar sitt personliga berättande samt hur man skriver en berättelse. Utgångspunkten i workshopen är en lokal sägen/historia som eleverna får skriva vidare på under ledning av Robert och Viktor. Inför workshopen kommer lärarna i klasserna få handledning i var de kan leta upp lokala sägner/berättelser/historier samt hur de kan jobba vidare med detta arbete tillsammans med eleverna. Utöver träning i berättarteknik och hur man skriver en bra berättelse kommer barnen att få inspiration att söka i sitt lokala kulturarv för att finna fler spännande äventyr.

Eleverna får sedan ytterligare en workshop och nu får de träffa FolkUngar som består av Eiwor Kjellberg, Emil Skogh, Anna Ekborg och Ian Carr. FolkUngar har jobbat med barn i workshops sedan 2013 och de har träffat över 55 000 barn. Under denna workshop får eleverna lära sig att spela en låt på fiol och gitarr samt skriva en ny sångtext till en gammal folkmusiklåt. Eleverna jobbar tillsammans med FolkUngar vidare på sin berättelse, vad händer med berättelsen när man sätter musik till den? Sångtexten som skrivs utgår från berättelsen som eleverna redan skapat tillsammans med berättarna. Workshopen avslutas med ljudinspelning i FolkUngars mobila studio.

Slutprodukten blir en professionellt inspelad berättelse som barnen skrivit, inläst av två professionella berättare och tonsatt av eleverna själva. Berättelsen publiceras i en historieberättarpodcast med tusentals följare.