Vad är FolkUngar?

FolkUngar är ett projekt med syfte att ge barn i skolan en direkt känsla av musikglädje och sug efter att spela mer.

Fyra folkmusiker och pedagoger har sedan 2013 spelat med drygt 50000 barn. På ett enkelt och lustfyllt sätt har barnen fått möta folkmusik, samspel och sväng i FolkUngars workshops, föreställningar och läger. Gruppen har utvecklat och etablerat en interaktiv pedagogik där skolklasser eller större barngrupper på ett enkelt sätt direkt får vara med och både spela, dansa och sjunga.2015 gavs en skiva och ett nothäfte ut, båda med namnet FolkUngalåtar.

FolkUngar skapar hela tiden nya små musikteatrar med olika teman om olikheter, rädslor, klimatet som presenteras på ett busigt, musikaliskt, dansant sätt.

FolkUngar består av:

Eiwor Kjellberg, fiol, sång

Anna Ekborg Fioler

Ian Carr, gitarr, sång

Emil Skogh Kontrabas