Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska ge barn tillgång till kulturens alla uttrycksformer och eget skapande genom möten med kvalitativ och professionell kultur. Detta för att vidga vyer, inspirera, ge perspektiv, förståelse och nya uttrycksmedel. Kulturrådet fördelar årligen bidraget på cirka 170 miljoner kronor till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari. (www.kulturradet.se/Skapande-skola/)

FolkUngar passar ypperligt för ett Skapande Skola-projekt och många av skolorna vi besökt har blivit beviljade stöd för detta. Vi hjälper gärna till med att utforma er ansökan!

Sedan våren 2017 har vi arbetat med ett mer fördjupat arbetssätt anpassat för just skapande skola och elevernas eget skapande – FolkUngar på Scen.

FolkUngar på scen Edward /Vallhovskolan Sandviken VT 2017