FolkUngapatrullen på nya äventyr!

  FolkUngapatrullen på nya äventyr! Nu ger sig FolkUngapatrullen på ett nytt spännande interaktivt musikäventyr. Den här gången gör FolkUngar nedslag i Järnåldern och en mycket spännande historia som är baserad på en verklig händelse växer fram. Ni får träffa bland annat Arkeologen Fanni Marken, musikhandlaren Rune Viking och vildsvinet Vild-Sven. Barnen deltar i handlingen genom sång, rörelse och många egna förslag. Allt utmynnar i att barnen lär sig spela gitarr på slutnumret. FolkUngapatrullen på nya äventyr riktar sig till barn i åldern 5-8 år. Längd 45 min /Antal barn per föreställning: 40 st och vi gör 3 föreställningar per dag.Föreställningen kan kombineras med workshops för barn i åk 2-6 de är 70 min.   Bokning av FolkUngar och föreställningen: Eiwor Kjellberg/ Musiker eiwor.kjellberg@bilda.nu 073-0438362