FolkUngars
turnerande

Musikteaterföreställningar

5-10 år

FolkUngar
Workshop

Ett lustfyllt möte med sång, spel och dans.

8 - 12 år

FolkUngar
på scen

Att låta barnen få skapa en musikföreställning

8-12 år

Se filmen om FolkUngar

Filmen visar hur vi möter barnen där de befinner sig och hur vi hjälper dem att närma sig musiken genom text. spel och sång. FolkUngar vill ge barn i hela Sverige möjligheten att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. FolkUngarteamet åker till skolorna för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barnen.

FolkUngar hälsar på hos Kråkboet

Vad händer när Folkungar är på besök hos Kråkboet? Och vart tog Lelle vägen? Kolla klippet. Patrull!

FolkUngar och Corona

Vi tänker på säkerheten vid våra workshops. Här följer några punkter som vi håller hårt på inför höstens workshops:

  • Ansvarig pedagog som följer med klassen till FolkUngar ställer upp barnen på ett led utanför lokalen med ett tryggt avstånd mellan varje elev. Vi släpper sedan in eleverna en i taget och hänvisar dem till den stol där de ska få sitta.
  • Alla elever/lärare och FolkUngar tvättar sina händer noga innan och efter varje workshop.
  • Vi planerar workshopens olika moment så att ingen närkontakt eller trängsel i klassrummet sker.
  • FolkUngar har handskar på sig i kontakt med instrumenten.
  • Instrumenten spritas av grundligt mellan alla grupper.