FolkUngars
turnerande

Musikteaterföreställningar

5-10 år

FolkUngar
Workshop

Ett lustfyllt möte med sång, spel och dans.

8 - 12 år

FolkUngar
på scen

Att låta barnen få skapa en musikföreställning

8-12 år

  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Se filmen om FolkUngar

Filmen visar hur vi möter barnen där de befinner sig och hur vi hjälper dem att närma sig musiken genom text. spel och sång. FolkUngar vill ge barn i hela Sverige möjligheten att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. FolkUngarteamet åker till skolorna för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barnen.