FolkUngar ger barn i hela Sverige möjligheten att på ett lekfullt sätt möta folkmusik.
FolkUngarteamet åker till skolorna för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barnen.